Menu

Udmeldelse

Udmeldelse af Østerbro IF

Hvis du ønsker at melde dig ud af Østerbro IF, beder vi dig venligst udfylde formularen og sende den til os.

Udmeldelse af Østerbro IF skal for at være gyldig i henhold til klubbens vedtægter §7 ske via Udmeldelsesformularen her på klubbens hjemmeside. Udmeldelse skal ske mindst 14 dage før udløbet af medlemmets betalingstermin.

Bemærk, at alle nye samt gen-indmeldte medlemmer binder sig for et halvt år, dvs. det kvartal, hvor man påbegynder medlemskabet samt følgende kvartal. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke må være i kontingentrestance ved udmeldelsen, såfremt du skal have din spillerlicens udleveret.

 

Du kan udmelde dig her...