Menu

Aktivitetsbreve

27. november 2017

Weekendtur til Kruså

Lørdag d. 23. september tog en lille delegation fra Østerbro Old Boys til Flensborg! Vi skulle have været til Kruså, men for få tilmeldte gjorde at det blev en togtur til Flensborg i stedet for en bustur til Kruså.

Vi mødtes på Hovedbanen, drak en kop morgenkaffe - ved 9-tiden kørte toget og klokken 12.30 stod vi i Flensborg, efter skift i Fredericia.

Undervejs havde vi selvfølgelig løst alle livets gåder, som hvorfor at man skal tisse efter en øl, når man først har været ude at tisse første gang. Vi lavede flere forsøg og med det samme resultat hver gang.

Malene var navnet på en ung pige, som skulle besøge hendes veninde i Holstebro. Hun sad med i firspandet, ved vinduet, og hørte på vores pladder - trak lidt på smilebåndet en gang i mellem, samtidig med at hun var online med sin veninde. Vi bød hende en øl, men hun takkede pænt nej og så måtte vi desværre selv drikke den.

Flensborg er en by i bunden af Flensborg Fjord i den tyske delstat Slesvig-Holsten med over 90.000 indbyggere. Flensborg er samtidig den vigtigste by i Sydslesvig og den bød os velkommen med dejligt solskinsvejr.

Da vi havde rundet vores hotel, spankulerede vi ud på den pulveriserende gågade. Vi fandt en passende restaurant, Borgerforeningen, hvor vi fik frokost. Da Flensborg er en tidligere dansk handelsby og er mange af navnene også gamle danske navne. Ligeså kunne flere af de indfødte i byen også tale dansk hvilket vi gang på gang blev gjort opmærksom på.

Efter en runde på forskellige beværtninger, fandt vi vores hotel igen hvor vi lige skulle evaluere dagens begivenheder. Toilettet var enestående, så enestående at vi måtte lade en soldat blive hjemme og holde øje med det.

Resten af selskabet indtog byen igen med spisning, ølsmagning og hvad der ellers hørte til. På flere af cafeerne havde de så travlt med at servere at de glemte at kræve penge ind. Det skulle de ikke høre en ondt ord for.

Natten faldt på og vi faldt i søvn i vores senge. Nu skulle der hives torsk i land!

Næste morgen snakkede vi om hvem der havde hevet den største torsk i land - her var der ingen vinder, men til gengæld var der morgenmad med i prisen. Det var guf!

Ved middagstid kørte toget retur til København. Der blev evalueret i toget på vej hjem. Joh, det havde været en god tur - nu skal vi bare have alle de andre med næste gang.       

Så sødt som i gamle dage......................

 

   

13. oktober 2017

Skovtur i Dyrehaven pinsesøndag

Søndag d. 4. juni var en delegation bestående af flere medlemmer fra Old-Boys foreningen i Østerbro IF mødt op på Klampenborg Station, kl. 10.00, for at deltage i årets skovtur. Det er som sådan ikke en officiel foreningstur, men da flere af deltagerne er medlem af Old-Boys foreningen, kommer her et lille referat.

I over 30 år har vi mødtes på Klampenborg Station kl. 10.00 og efterfølgende gået i skoven hvor livets små oplevelser bliver vendt og drejet ved udvalgte træstubbe. Årets tur var præget af regn og derfor var gruppen minimal i størrelse. Måske var en sommerfest også årsag til det manglende fremmøde, men de tro svende, der var mødt op, havde ingen problemer.

Afsted ud i den hyggelige skov, hvor træernes blade lagde sig som et halvtag ud over delegationen. "Skål" var der en der sagde og straks var der en anden som replicerede "skål". Sikket et ordspil. I slutningen af skovturen var der frokost, som måtte indtages under en stor eg på grund af regnen. Hyggeligt!

Ind på Dyrehavsbakken og rundt til alle forlystelserne. Nogle stoppede ved Ølgod, hvor musikken og fadøllet strømmede ud. Hvor var det sjovt! Derinde sad der et bord fyldt med bagstive Østerbro'ere - i et mægtigt humør. Der blev skrålet med på alle sangene og sejlet op ad åen.

Det sidste tog, kl. 00:21 kørte os tilbage til storbyen og drømmeland. Vi ses til næste år.........

 

Med festlig hilsen

Turleider

 

Dyrehaven

Kl. 10:00

Schacke er kommet

 

3. maj 2017

         

’Bowling&Buffet’

’Så er der hyyyl…’ lød det gang på gang i Grøndals Multicenter lørdag d. 22. april, da tre håndfulde Oldboys medlemmer fra Østerbro IF spillede bowling i et par timer. Årsagen var at der var en spurtpræmie, i form af et heksehyl (lakrids), hver gang at der blev lavet en ’spare’ og på samme måde var der en OL fanfare og et stykke chokolade hver gang der blev lavet en ’strike’.

Der var smil på læben og engagement til den store guldmedalje i løbet af de to timer bowlingen varede. En lille forfriskning blev det også til undervejs, så der var ingen som gik sukkerkolde.

Efter bowling var der buffet, med røget laks – marineret kalkuncuvette – okseculotte og tilbehør. Der blev guflet, drukket og ’jagget’ i adstadigt tempo. Et par af vores medlemmer var ikke helt tilfreds med kødet der var lidt for rødt og det var selvfølgelig uheldigt at det midterste stykke ikke var ordentlig stegt, men overordnet set var buffeten godkendt til prisen.

Præmieoverrækkelsen var det store samtale emne, på et tidspunkt, - hvem havde lavet den største score, flest point, bedste sejrsdans mm? Alle fire hold blev dog behørigt præmieret og så var der kaffe. Sludren gik og de fleste var enige om at det var et godt arrangement. Nogle nåede lige at spille shuffle-board inden vi sluttede.

På Oldboys foreningens vegne vil jeg gerne sige tak for kampen. Det skal vi nok prøve igen.

Med hygsom hilsen

Kim S, Formand.

 

 

Så sødt som i gamle dage…………….

 

3. maj 2017

Brunch&Billard

Lørdag d. 1. april blev finalen i årets billard turnering afviklet. Vores madmor, Kia, havde lavet en brunch tallerken til en favorabel pris og de som havde bestilt blev ikke skuffet.

Til selve turneringen var der, næsten, rekord mange tilmeldte - 34 stk. - hvilket må tilskrives de legesyge medlemmer i klubben som gerne ville give den sorte vinter lidt flere farver på. Rekorden lyder på 36 tilmeldte, så den forventer vi at slå næste år.

Turneringen var bygget op med venskabspuljer i første runde, som tilgodeså at man kunne spille med nogle af sine nære venner og dermed få en hyggelig aften ud af det. Næste runde blev der skåret lidt flere fra, såedes at vi endte med 2 semifinalepuljer a 5 spillere, hvor af de 3 bedste fra hver pulje avancerede til finalen.

De seks spillere skulle fordele pladserne mellem sig i en en-mod-en turnering - 15 kampe i alt. Det blev en lang dag og til sidst kunne Gert Jedig række armene i vejret som samlet vinder. Resultatet kan ses på klubbens hjemmeside, under Oldboys foreningen. Stort tillykke til Gert og tak til alle deltagere for jeres store engagement.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

 

Så sødt som i gamle dage..............................

 

REFERAT AF ØSTERBRO OLD BOYS GENERALFORSAMLING d. 13. FEB. 2017

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren fremlægger regnskabet

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse

 1. a) Formand
 2. b) Kasserer
 3. c) Bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af revisorer

7) Eventuelt

Referat:

Ad 1) Leo Jakobsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2) Formanden (Finn Hansen) fortalte om gammelmandsholdenes sportslige resultater, dernæst om foreningens arrangementer: Jubilæumsarrangementet i anledning af foreningens 50 års jubilæum havde samlet ca. 50 deltagere, bankospil med 48 fremmødte, Willy Larsen Cup med 6 deltagende hold - heraf 2 damehold – Rejseklubben vandt, gløggaften med ca. 40 fremmødte, julefrokosten med 28 deltagere og billardturneringen – Janus Gjøe vandt. Der havde været positive tilbagemeldinger om alle arrangementer.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Kassereren (Stig M. Andersen) fremlagde regnskabet. Nævnte at udgifterne til bankospillet reelt var mindre, da en del præmier var i overskud – overskuddet var ca. 1800 kr. samlet for banko, Willy L. C. og gløggaften. Endvidere fortalte kassereren, at efter at den nye procedure med ikke at udsende girokort var indført, var kontingentindbetalingerne faldet med ca. tredjedel – efterlyste ideer fra de tilstedeværende, så dette fald kunne undgås. En enkelt ide om at ringe til de, der ikke havde betalt blev fremført – bestyrelsen ville tage problemet op til drøftelse. Der var enkelte spørgsmål vedr. tilskud. Spørgsmålene blev besvaret.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

Ad 5) Alle blev valgt uden kampvalg – Finn Hansen(formand) og Carl Aasager(bestyrelsesmedlem) ønskede ikke genvalg.

 1. a) Kim Sindahl
 2. b) Stig M. Andersen (genvalg)
 3. c) Keld Justesen og Bjarne Schacke (begge genvalgt)

Ad 6) Begge genvalgt uden kampvalg:

                      Frank Kristoffersen og Per Reitelseder

Ad 7) Formanden (Finn H.) takkede Carl Aasager for hans arbejde gennem 45 år i bestyrelsen og overrakte en erkendtlighed. Kassereren (Stig M.A.) takkede Finn Hansen for hans tid som formand og takkede for godt samarbejde – og overrakte ligeledes en erkendtlighed. Flere af de forsamlede takkede Finn H. og Carl Aa. For deres arbejde, ligesom der var generel ros til bestyrelsen. Nogen debat om man skulle fortsætte med bankospil – det var der bred opbakning til, at man skulle. Opfordring til den nye bestyrelse fra et par af de tilstedeværende om at genoptage skikken med en erkendtlig hed til medlemmer af foreningen, som fylder 75 år – bestyrelsen vil tage det op.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden.

 

 

 

 OLD BOYS FORENINGENS AKTIVITETSBREV 2012

 

OLD BOYS HOLDET

7 Mands Old Boys holdet sluttede efteråret på 3. pladsen lige efter Vanløse og Union med 5 sejre og 3 uafgjorte kampe og dermed 18 point. Lidt dårligere end sidste år, hvor efteråret sluttede med en 1. plads. Målscoren blev 20-12.

VETERAN HOLDET

Veteran holdet sluttede turneringen 2 pladser bedre end sidste år og endte på en 6. plads med 5 sejre og 9 nederlag og dermed 15 point samt en målscore på 25-32. Veterantoget kører stadig – dog ikke helt så hurtigt som i gamle dage!

GRAND OLD MASTERS HOLDET

Det blandede HB/Østerbro IF Grand Old Master hold forbedrede sidste års sidsteplads og sluttede som nr. 8 og 3. sidst. 4 sejre, 4 uafgjorte og 10 nederlag blev det til og dermed 16 point – væsentlig bedre end sidste års 5 point. Målscoren blev 20-41.  GOM(11-mands) og SGROM(7-mands) holdene deltager i dette års Vinterturnering sammen med H.B.

SUPER GRAND OLD MASTERS HOLDET

Holdet deltog i år for første gang i 7 mands turneringen og har måttet indkassere en hel del ”øretæver” i løbet af turneringen. 7 mands bold er en hel del anderledes end 11 mands, og holdet er fortsat i indlæringsperioden. 2 sejre, 5 uafgjort og 14 nederlag blev det til. 11 point og en målscore på 30-90. Holdet deltager i dette års Vinterturnering og træner hver torsdag i vinterperioden.

Så lidt om foreningens aktiviteter i 2012:

Der er ved udgangen af 2012 registreret 60 aktivt bidragende medlemmer i foreningen – samme antal som sidste år. Foreningen har igen i år givet tilskud til rejser, træningslejr og afslutningsarrangementer i såvel ungdoms- som i seniorafdelingen - bl.a. ungdomsafdelingens tur til Lunderskov Cup, seniorernes årlige tur til Fjelstrup samt det succesrige dame seniorernes tur til Skærbæk. Desuden har foreningen givet støtte til Fælledklubhusets storskærms TV projektor.

Sidste vinters interne billardturnering – blev i år arrangeret af Jan Nissen og Søren Palm og sponseret af Old Boys foreningen. Finalerunden afvikles første week-end i januar 2013.

En planlagt week-end krotur til Viby Kro måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.

Mandag den 5. november afholdt Old Boys foreningen Banko spil i klubbens lokale for 4. gang, og her mødte ca. 50 op og spillede banko. Banko spillet blev på glimrende vis arrangeret og gennemført af Leo, Keld Juste, Finn ”Maler” og Frank Wonsyld.

 Lørdag den 8. december var der atter Julefrokost - denne gang på Søpromenaden ved søerne på Østerbro for foreningens medlemmer med damer/kærester. 35 mødte op til en festlig sammenkomst med juleanretning samt øl og snaps, som det jo hører sig til sådan et arrangement.           

Willy Larsen Cup blev i år afholdt lørdag den 1.december for 20. år i træk, og der var i år tilmeldt 8 hold til fodboldturneringen og 63 personer til frokosten. Vinderne blev i år Rejseklubben v/Kasper Mortensen og på en flot 2. plads kom atter i år 1. Dameholdet. På 3. pladsen kom Fjelstrup. Der var i år gæstedeltagelse af H.B., Viktoria og Fjelstrup og der var flotte præmier til alle 3 hold.

Den Nye Stok (1999 -?) er i år blevet overrakt til Kim Sindahl i forbindelse med hans 50 års fødselsdag.

Gløggaften - hvor foreningen serverer gratis gløgg og æbleskiver - blev holdt i Fælledklubhuset torsdag den 13. december efterfulgt af et stort Amerikansk lotteri med mange flotte præmier. Der mødte ca. 50 op til dette traditionsrige arrangement.

Vi har i år måttet sige farvel til vores tidligere mangeårige formand for Old Boys Foreningen, Erik Krogh, som døde i 2012. Erik vil blive husket for sit altid gode humør og positive indstilling samt hjælpsomhed – og ikke mindst også for den uundværlige cerut.

ÆRET VÆRE HANS MINDE.

I perioden 2002 til i dag 2012, har Old Boys Foreningen ydet tilskud til forskellige arrangementer, udstyr og inventar på tværs af de enkelte afdelinger. Fordelingen ser ud som følger:

OLD BOYS FORENINGENS TILSKUD 2002 - 2012

         

UNGDOMSAFDELINGEN

TILSKUD

 

DAMEAFDELINGEN

TILSKUD

VIMPLER/UDSTYR

8.700,00

 

TRÆNINGSLEJR

2.640,00

REJSER/TURNERINGER

9.475,00

 

FESTER

1.000,00

AFSLUTNINGSFEST

1.356,00

     

TOTAL

19.531,00

 

TOTAL

3.640,00

%

38,9

 

%

7,3

         

SENIORAFDELINGEN

TILSKUD

 

LOKALE/KANTINE

TILSKUD

REJSER/TURNERINGER

6.600,00

 

INVENTAR

6.239,00

AFSLUTNINGSFEST

  8.660,00

 

GÅRDHAVEMØBLER

3.000,00

     

STORSKÆRM/AV UDSTYR

2.500,00

TOTAL

15.260,00

 

TOTAL

11.739,00

%

30,4

 

%

23,4

Som det fremgår, har Ungdomsafdelingen fået 38,9%, Dameafdelingen 7,3%, Seniorafdelingen 30,4% og til Lokale/Kantine er der ydet 23,4%. I alt er der givet tilskud for kr. 50.170,00 i løbet af de 11 år.

VED AT STØTTE OLD BOYS FORENINGEN STYRKER DU KLUBBEN!

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Så sødt som i gamle dage…………….

 

Nyheder fra Old Boys Foreningen

 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Willy Larsen Cup 2017
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Nyt fra Old Boys Foreningen
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Turneringsplan for Billardturneringen 2017
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Willy Larsen Cup Lørdag den 25. november 2017 kl. 9:00
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Banko spil i Fælledklubhuset mandag den 6. november 2017 kl. 19:00
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Mærkedage i Old Boys Foreningen 2016