Menu

Aktivitetsbreve

REFERAT AF ØSTERBRO OLD BOYS GENERALFORSAMLING d. 13. FEB. 2017

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren fremlægger regnskabet

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse

 1. a) Formand
 2. b) Kasserer
 3. c) Bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af revisorer

7) Eventuelt

Referat:

Ad 1) Leo Jakobsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2) Formanden (Finn Hansen) fortalte om gammelmandsholdenes sportslige resultater, dernæst om foreningens arrangementer: Jubilæumsarrangementet i anledning af foreningens 50 års jubilæum havde samlet ca. 50 deltagere, bankospil med 48 fremmødte, Willy Larsen Cup med 6 deltagende hold - heraf 2 damehold – Rejseklubben vandt, gløggaften med ca. 40 fremmødte, julefrokosten med 28 deltagere og billardturneringen – Janus Gjøe vandt. Der havde været positive tilbagemeldinger om alle arrangementer.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Kassereren (Stig M. Andersen) fremlagde regnskabet. Nævnte at udgifterne til bankospillet reelt var mindre, da en del præmier var i overskud – overskuddet var ca. 1800 kr. samlet for banko, Willy L. C. og gløggaften. Endvidere fortalte kassereren, at efter at den nye procedure med ikke at udsende girokort var indført, var kontingentindbetalingerne faldet med ca. tredjedel – efterlyste ideer fra de tilstedeværende, så dette fald kunne undgås. En enkelt ide om at ringe til de, der ikke havde betalt blev fremført – bestyrelsen ville tage problemet op til drøftelse. Der var enkelte spørgsmål vedr. tilskud. Spørgsmålene blev besvaret.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

Ad 5) Alle blev valgt uden kampvalg – Finn Hansen(formand) og Carl Aasager(bestyrelsesmedlem) ønskede ikke genvalg.

 1. a) Kim Sindahl
 2. b) Stig M. Andersen (genvalg)
 3. c) Keld Justesen og Bjarne Schacke (begge genvalgt)

Ad 6) Begge genvalgt uden kampvalg:

                      Frank Kristoffersen og Per Reitelseder

Ad 7) Formanden (Finn H.) takkede Carl Aasager for hans arbejde gennem 45 år i bestyrelsen og overrakte en erkendtlighed. Kassereren (Stig M.A.) takkede Finn Hansen for hans tid som formand og takkede for godt samarbejde – og overrakte ligeledes en erkendtlighed. Flere af de forsamlede takkede Finn H. og Carl Aa. For deres arbejde, ligesom der var generel ros til bestyrelsen. Nogen debat om man skulle fortsætte med bankospil – det var der bred opbakning til, at man skulle. Opfordring til den nye bestyrelse fra et par af de tilstedeværende om at genoptage skikken med en erkendtlig hed til medlemmer af foreningen, som fylder 75 år – bestyrelsen vil tage det op.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden.

 

 

 

 OLD BOYS FORENINGENS AKTIVITETSBREV 2012

 

OLD BOYS HOLDET

7 Mands Old Boys holdet sluttede efteråret på 3. pladsen lige efter Vanløse og Union med 5 sejre og 3 uafgjorte kampe og dermed 18 point. Lidt dårligere end sidste år, hvor efteråret sluttede med en 1. plads. Målscoren blev 20-12.

VETERAN HOLDET

Veteran holdet sluttede turneringen 2 pladser bedre end sidste år og endte på en 6. plads med 5 sejre og 9 nederlag og dermed 15 point samt en målscore på 25-32. Veterantoget kører stadig – dog ikke helt så hurtigt som i gamle dage!

GRAND OLD MASTERS HOLDET

Det blandede HB/Østerbro IF Grand Old Master hold forbedrede sidste års sidsteplads og sluttede som nr. 8 og 3. sidst. 4 sejre, 4 uafgjorte og 10 nederlag blev det til og dermed 16 point – væsentlig bedre end sidste års 5 point. Målscoren blev 20-41.  GOM(11-mands) og SGROM(7-mands) holdene deltager i dette års Vinterturnering sammen med H.B.

SUPER GRAND OLD MASTERS HOLDET

Holdet deltog i år for første gang i 7 mands turneringen og har måttet indkassere en hel del ”øretæver” i løbet af turneringen. 7 mands bold er en hel del anderledes end 11 mands, og holdet er fortsat i indlæringsperioden. 2 sejre, 5 uafgjort og 14 nederlag blev det til. 11 point og en målscore på 30-90. Holdet deltager i dette års Vinterturnering og træner hver torsdag i vinterperioden.

Så lidt om foreningens aktiviteter i 2012:

Der er ved udgangen af 2012 registreret 60 aktivt bidragende medlemmer i foreningen – samme antal som sidste år. Foreningen har igen i år givet tilskud til rejser, træningslejr og afslutningsarrangementer i såvel ungdoms- som i seniorafdelingen - bl.a. ungdomsafdelingens tur til Lunderskov Cup, seniorernes årlige tur til Fjelstrup samt det succesrige dame seniorernes tur til Skærbæk. Desuden har foreningen givet støtte til Fælledklubhusets storskærms TV projektor.

Sidste vinters interne billardturnering – blev i år arrangeret af Jan Nissen og Søren Palm og sponseret af Old Boys foreningen. Finalerunden afvikles første week-end i januar 2013.

En planlagt week-end krotur til Viby Kro måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.

Mandag den 5. november afholdt Old Boys foreningen Banko spil i klubbens lokale for 4. gang, og her mødte ca. 50 op og spillede banko. Banko spillet blev på glimrende vis arrangeret og gennemført af Leo, Keld Juste, Finn ”Maler” og Frank Wonsyld.

 Lørdag den 8. december var der atter Julefrokost - denne gang på Søpromenaden ved søerne på Østerbro for foreningens medlemmer med damer/kærester. 35 mødte op til en festlig sammenkomst med juleanretning samt øl og snaps, som det jo hører sig til sådan et arrangement.           

Willy Larsen Cup blev i år afholdt lørdag den 1.december for 20. år i træk, og der var i år tilmeldt 8 hold til fodboldturneringen og 63 personer til frokosten. Vinderne blev i år Rejseklubben v/Kasper Mortensen og på en flot 2. plads kom atter i år 1. Dameholdet. På 3. pladsen kom Fjelstrup. Der var i år gæstedeltagelse af H.B., Viktoria og Fjelstrup og der var flotte præmier til alle 3 hold.

Den Nye Stok (1999 -?) er i år blevet overrakt til Kim Sindahl i forbindelse med hans 50 års fødselsdag.

Gløggaften - hvor foreningen serverer gratis gløgg og æbleskiver - blev holdt i Fælledklubhuset torsdag den 13. december efterfulgt af et stort Amerikansk lotteri med mange flotte præmier. Der mødte ca. 50 op til dette traditionsrige arrangement.

Vi har i år måttet sige farvel til vores tidligere mangeårige formand for Old Boys Foreningen, Erik Krogh, som døde i 2012. Erik vil blive husket for sit altid gode humør og positive indstilling samt hjælpsomhed – og ikke mindst også for den uundværlige cerut.

ÆRET VÆRE HANS MINDE.

I perioden 2002 til i dag 2012, har Old Boys Foreningen ydet tilskud til forskellige arrangementer, udstyr og inventar på tværs af de enkelte afdelinger. Fordelingen ser ud som følger:

OLD BOYS FORENINGENS TILSKUD 2002 - 2012

         

UNGDOMSAFDELINGEN

TILSKUD

 

DAMEAFDELINGEN

TILSKUD

VIMPLER/UDSTYR

8.700,00

 

TRÆNINGSLEJR

2.640,00

REJSER/TURNERINGER

9.475,00

 

FESTER

1.000,00

AFSLUTNINGSFEST

1.356,00

     

TOTAL

19.531,00

 

TOTAL

3.640,00

%

38,9

 

%

7,3

         

SENIORAFDELINGEN

TILSKUD

 

LOKALE/KANTINE

TILSKUD

REJSER/TURNERINGER

6.600,00

 

INVENTAR

6.239,00

AFSLUTNINGSFEST

  8.660,00

 

GÅRDHAVEMØBLER

3.000,00

     

STORSKÆRM/AV UDSTYR

2.500,00

TOTAL

15.260,00

 

TOTAL

11.739,00

%

30,4

 

%

23,4

Som det fremgår, har Ungdomsafdelingen fået 38,9%, Dameafdelingen 7,3%, Seniorafdelingen 30,4% og til Lokale/Kantine er der ydet 23,4%. I alt er der givet tilskud for kr. 50.170,00 i løbet af de 11 år.

VED AT STØTTE OLD BOYS FORENINGEN STYRKER DU KLUBBEN!

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Så sødt som i gamle dage…………….

 

Nyheder fra Old Boys Foreningen

 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Turneringsplan for Billardturneringen 2017
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Mærkedage i Old Boys Foreningen 2016
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Så er det tid til at indbetale kontingent til Old Boys Foreningen
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Super Grand Old Masters i Kristelig Dagblad
 • Nyheder fra Old Boys Foreningen
  Fodboldlandskamp mellem Danmark og USA