Menu

Fælledklubhuset

Fælledklubhuset er opført af og ejet af Københavns Kommune og blev taget i brug første gang i december 2011.

Klubhuset, hvor de 4 fælledklubber Østerbro IF, Handelstandens Boldklub (HB), Viktoria og Heimdal bor til leje, har fælles bade- og omklædningsfaciliteter i kælderen samt fælles cafeteria og mødelokaler på 1. sal. Nøgleudlevering til omklædningsrummene sker fra cafeteriaet. Rengøring og vedligeholdelse af faciliteterne i kælderen varetages af KI og klubberne har ansvaret for dette på 1. sal.

Derudover har de enkelte klubber egne klublokaler til bestyrelse og administration. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af Fælledklubhuset fordeles mellem de 4 klubber i forhold til antal medlemmer i de enkelte klubber.

Den daglige drift og administration af Fælledklubhuset varetages af Fælledklubhus udvalget også kaldet Husrådet, som er et udvalg bestående af 2 repræsentanter fra hver af de 4 klubber. Husrådet konstituerer sig med en Formand og Kasserer. I 2017 er det Jannie Russ og Torben Friberg som repræsenterer Østerbro IF. Jannie er desuden p.t. formand for Fælledklubhus udvalget.