Menu

Aktivitetsbreve

Referat af generalforsamling i Østerbro Old Boys

Mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00 i Fælledklubhuset

 

 1. Til dirigent valgtes Leo Jakobsen, som kunne meddele, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Formand Kim Sindahl aflagde bestyrelsens beretning, som blev modtaget og enstemmigt godkendt med applaus.
 3. Kasserer Stig M. Andersen fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt med applaus.
 4. Under indkomne forlag var kun bestyrelsens 2 ændringsforslag til vedtægterne, som blev enstemmigt vedtaget, således at ordet ”klubben” blev ændret til ”foreningen” i hele dokumentet, i alle dets former.
  1. Og punkt 3 i vedtægterne blev ændret til:  Som medlemmer kan optages medlemmer af Østerbro IF, såvel aktive som passive eller på dispensation.              
  2. Medlemmer, som optages efter dispensations-reglen, kan ikke stemme ved generalforsamlingen.                                                                                       
  3. Eksklusion af medlemmer skal enten vedtages af en samlet bestyrelse ved simpelt flertal, eller ved kontingentrestance i 3 på hinanden efterfølgende halvår. 
 5. Formand Kim Sindahl modtog genvalg. Kasserer Stig M. Andersen modtog ligeledes genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne Lis Overdahl og Svend Justesen modtog genvalg. Og Willy Lyng Larsen stillede op til bestyrelsen og blev valgt. Stor applaus til alle.
 6. Under Valg af Revisorer modtog Frank Kristoffersen genvalg med applaus. Per Reitelseder ønskede ikke at fortsætte, så i stedet valgtes Keld Boeck med applaus. Generalforsamlingen takkede Per Reitelseder for hans arbejde som revisor.
 7. Under Eventuelt opfordrede formanden til at støtte op om foreningens arrangementer og meddelte, at gode idéer til arrangementer modtages med glæde. Og Juste gav – endnu engang - udtryk for at foreningen gør et fremragende stykke arbejde.

 Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede GF for afsluttet.

Ref. Charlotte B. Hansen

 

 

 

12. oktober 2018

Frederiksværk 2018

 

 

’At rejse er at leve’ sagde en beleven mand engang.

Det motto forsøgte vi at efterleve med oldboysforeningen Østerbro Old Boys da vi tog på tur til Frederiksværk, i weekenden lørdag d. 15. september med hjemkomst søndag d. 16. september.

 

Transporten til og fra hotellet var på egen regning, så nogle tog bilen mens andre tog med det offentlige efter en meget stram tidsplan.

Vi mødtes på Københavns Hovedbanegård kl. 11.30, under uret. Så var der afgang med linje B til Hillerød kl. 12.07 og ankomst til Hillerød kl. 12.54.

Dommeren fløjtede og dømte tissepause!!! Derefter skift til Re til Frederiksværk kl. 13.29 med ankomst til Frederiksværk kl. 13.59. Til sidst gåtur til hotellet. Nogle stod på toget undervejs - Nordhavn kl. 12.15 - Svanemøllen kl. 12.17

Hellerup kl. 12.20. Vi fangede dog alle mand.

 

Der var selvfølgelig en sludren og pludren i toget som ved enhver anden ferierejse og specielt Solveig og Pia havde meget på hjertet! En anden havde taget kolonihavepærer med og de blev modtaget med store klapsalver. En tredje havde taget nogle dåser med og de blev, sjovt nok, også vel modtaget.

 

Ved ankomsten til Hotel Frederiksværk stod vores rejseguide klar til at modtage os. Joh, Lis havde glædet sig til denne tur, fordi der var udsigt til en svingom. Vi fandt vores værelser og så skulle vi ud og ose i Frederiksværk City! Desværre havde alle forretninger lukket kl. 14.00, på nær nogle få beværtninger som havde åbent og der blev vi tvunget til at gå hen og slå tiden ihjel.

 

Det gik nu meget godt med at slå tiden ihjel og inden vi havde set os om, skulle vi retur til hotellet og skifte til vores balkjoler. Arrangementet inkluderede 3-retters festmenu, fri bar af sodavand, øl, og husets rød og hvidvine, dans til 4-mands live band, overnatning i dobbeltværelser og morgenmad inden hjemrejsen.

 

Vi fik placeret os ved bordet, efter formandens ønske, så der ikke blev dannet kliker til at starte med og så blev der ellers serveret fra en ende af. Jeg synes selv at det var god mad og jeg har ikke hørt andet fra resten af selskabet, så det er et anbefalelses værdigt sted at tage hen. Efter maden og inden musikken startede, fik vi lov til at synge ’Alle vi kammerater…’ og det løftede ligesom stemningen en ekstra tand opad. Nu var vi klar!

 

Bandet hed ‘Johnny and the lonely riders’ og de fik lige banket rusten af i de første par numre førend at der kom gang i dansegulvet, men så blev der også svinget med balkjolerne og folk kom ud over stepperne.

 

Da den frie bar lukkede, søgte nogle af de frie sjæle efter ’gonatten’ men den var ikke til at opdrive, her ude på landet, så dynerne overmandede os. Om natten drømte jeg at jeg spiste en stor skumfidus – næste morgen kunne jeg ikke finde min hovedpude!

 

Morgenmaden kunne vi heller ikke klage over. Der var æg, ost, rundstykker mm. efter først til mølle-princippet, så vi var nogle der ikke nåede at få en tebirkes, men det skal jo ikke ligge krofatter til last at nogle af gæsterne ikke kunne tælle.

 

Vi ramte den rigtige perron på vej hjem og toget gik til tiden. Vi ankom midt i ½ maraton i København, så vi måtte slalom os hjem til sofaen.

 

Tak for kampen og vi ses næste år.

 

På Oldboysforeningens vegne

Kim S

13. september 2018

Sommerdans i Fælledparken

 

Med reference til foreningens love og vedtægter, prøvede vi at opfordre til sportsligt og kammeratligt sammenhold en dag i sommerferien. Københavns Kommune havde et forløb over 5 uger i sommerferien med sommerdans i fælledparken og da dansepladsen lå lige overfor Fælledklubhuset var det naturligt at give den et visit.

Mandag d. 23. juli var der Swing på programmet, lige vores nummer. Andre dage var der danse som Ballroom, Dancehall, Salsa, Tango og flere endnu. Det blev desværre ikke den store succes da vores ’topf-tanzerin’ gik i stykker under træningen, fordi hun i ivrighedens tegn forstrakte en muskel et sted i kroppen og dermed forsvandt motivationen til at deltage. Ydermere var der ikke den store tilslutning i sommerferien, men vi var dog en lille sluttet flok som så til fra tilskuerpladserne.

Måske næste gang er der større tilslutning. Vejret kunne man i hvert fald ikke klage over.

Med sportslig og kammeratlig hilsen

Oldboys Bestyrelsen

 

 

  

En-dags tur til Herlufsholm.

Så skulle vi på tur igen - en en-dags tur til Herlufsholm, ved Næstved, for at støtte vores 1. divisions damer i topkampen mod Herlufsholm GF.

Det var lørdag d. 5. maj og vi havde booket 20 pladser i den 50 personers spillerbus som skulle køre holdet derned. Der var desværre kun 4 tilmeldte fra Østerbro Old boys, men vi havde en hyggelig tur alligevel.

Vi satte os på de fire første pladser så vi kunne holde øje med chaufføren. Det var en frisk ældre dame, som vistnok havde kørt med vores divisionsdamer før, så der var ingen slinger i valsen. Vi havde taget proviant med og oveni købet været så letsindige at love en kasse øl til holdet hvis de vandt. Det gjorde de desværre ikke, så vi havde rigelig med væske til turen.

Kampen blev spillet kl. 15.00 og det var en dejlig solrig dag. Herlufsholm er jo en forstad til Næstved og sådan et lille lokalsamfund tropper op på stadion når der er topkamp i 1. division. Der var omkring 200 tilskuere og de fik en 1-0 sejr med sig hjem, i en kamp hvor vi godt kunne have fortjent uafgjort.

Efter kampen var der hurtig afgang retur til Østerbro og selvom holdet ikke havde vundet blev de alligevel tilbudt en øl, som trøstpræmie. Jeg kom af med 4 øl, da de fleste drak vand alligevel. Havde vi bare vidst det så kunne vi have købt vand i stedet for.

Nå, men der var ingen sure miner og vi kom hjem til klubben i god behold. Det kunne have været sjovt hvis vi havde været lidt flere, så bussen kunne blive fyldt op – det havde givet lidt mere liv på ud og hjemvejen.

Med sportslig hilsen

Østerbro Old Boys

’Bowling&Buffet’

’Så er der lang pibe og P-tærte…’ lød det denne gang i Grøndals Multicenter lørdag d. 14. april, da hele 21 medlemmer og påhæng fra Østerbro Old Boys igen spillede bowling i et par timer. Spurtpræmierne var lakridspiber og P-tærter og i skrivende stund kan jeg ikke huske hvilken der var til ’strike’ og hvilken der var til ’spare’.

Igen var der en lille forfriskning undervejs, så der heller ikke var nogen som gik sukkerkolde denne gang. Tre dage efter var der stadig ømme baller og lår.

Men den buffet som vi fik denne gang var dog en anelse ’mager’, da de fleste af os kun nåede op en gang, kødet var choppet ud i store klodser og der var meget andet som ikke stemte med 21 personer. Heldigvis var der stadig øl i rørerne så vi klarede den lige.

Efter præmieoverrækkelsen luffede de fleste hjem, mens ’go’natten’ fandt et lille listigt sted hvor de kunne slikke deres sår.

På Østerbro Old Boys vegne vil jeg gerne sige tak for kampen. Vi prøver nok et andet sted næste år.

Med hygsom hilsen

Kim S, Formand.

 

13. februar 2018

REFERAT FRA ØSTERBRO OLD BOYS

GENERALFORSAMLING 12.02.2018.

 

Den årlige generalforsamling i Old Boys foreningen blev i år afholdt mandag den 12. februar 2018 kl.19.00 i Fælledklubhusets Cafe. Der mødte 15 op inkl. bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

Som dirigent blev Leo Jakobsen valgt, og han kunne konstatere, at forsamlingen var lovligt indkaldt, og han gav derefter ordet til formanden Kim Sindahl, som fremlagde formandens beretning, og denne blev herefter vedtaget af forsamlingen.

Stig M. Andersen præsenterede derefter årsregnskabet for 2017, og dette blev ligeledes godkendt af forsamlingen.

Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring:

Som medlem kan optages personer som godkendes af en samlet bestyrelse.

Eksklusion af medlemmer skal enten vedtages af en samlet bestyrelse ved simpelt flertal, eller ved kontingentrestance i 3 på hinanden efterfølgende halvår.”

Blev med 7 stemmer for og 8 stemmer imod IKKE vedtaget af forsamlingen.

Der skulle herefter vælges ny bestyrelse for 2018, og Kim Sindahl blev genvalgt til formandsposten.

Stig M. Andersen blev genvalgt til kasserer og resten af bestyrelsen modtog ligeledes genvalg. Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Kim Sindahl             Formand

Stig M. Andersen      Kasserer

Bjarne Schacke

Keld Justesen

Lis Overdahl

Frank Kristoffersen og Per Reitelseder blev genvalgt som revisorer.

I forbindelse med ændringen fra ½ årlig til helårlig kontingentindbetaling blev det oplyst, at deadline for korrekt indbetaling er 1. marts.

Efter en lille times tid blev generalforsamlingen herefter lukket, og foreningen var vanen tro vært for en genstand til de fremmødte medlemmer.

 

januar 2018

Julefrokost januar 2018

Oldboys foreningens julefrokost var den sidste event i denne 2017 sæson. Efter en december måned med juleri havde stilheden atter sænket sig over klublokalet, hvor 31 medlemmer havde indfundet sig.

Vores madmor Kia, diskede op med forskellige lækkerier i form af smørrebrød efter ønske. På grund af andre arrangementer i klubhuset havde vi kun begrænset plads i lokalet, hvorfor vi måtte dele os i to borde. Dette tog ikke lysten til at hygge sig fra vores medlemmer og man fornemmede glæden ved at mødes var til stede. Formanden havde budt velkommen og der var heldigvis sild til snapsen, så alle gik ombord i glassene. Efter snaps kom der smørrebrød og til sidst ostebord – en topklasse julefrokost anretning.

I løbet af frokosten var der de sædvanlige klubsange, som altid bringer lykke og minder frem. Mere snak og hygge og så pludselig en brat afslutning, da vores naboer skulle bruge hele lokalet. Vi er desværre ikke kun os selv mere, så vi måtte trække os og søge ud i byen til go ‘natten.

Bestyrelsen siger tak for et hyggeligt arrangement.

 

 

9. januar 2018

Gløggaften 2017

Den sidste torsdag før jul, sådan cirka, afholdt oldboys foreningen gløggaften for at runde kalenderåret af med at sige glædelig jul til de fremmødte. Igen i år var der mødt mange medlemmer frem, omkring 60, og de kunne lade sig forføre at vores ceremonimester Juste, når han mesterligt fik delt ud af præmierne fra aftenens amerikanske lotteri. Med ’Lille-hjælper’ svævende hen over gulvet, fik mange mulighed for at få lidt ekstra godter med hjem til julen i form af kaffe, vin eller chokolade.

Inden da havde vi smagt gløgg og æbleskiver, som vor mor havde lavet dem hvis hun havde arbejdet i Føtex.

Aftenen sluttede af i ro og mag.

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nyt år.

Østerbro Old Boys

Så sødt som i gamle dage…………….

 

 

 9. januar 2018

Willy Larsen Cup 2017

Endnu en gang fik vi afholdt Willy Larsen Cup.

Det skete på den sidste lørdag i november og omkring et halvt hundrede mennesker udgjorde de 6 hold som havde tilmeldt sig.

Som altid var der morgenmad kl. 9.00, med en lille en til sidebenet. Vores turneringsleder, Frank Wonsyld, ridsede reglerne op og kl. 10.00 startede den første kamp. Vejret var heldigvis med os – ingen regn og ingen vind – så kampene kunne foregå i god ro og orden.

De herrer Juste og Schacke havde taget plads ved udskænkningsvognen, hvor de stod og øste ud af alle deres erfaringer. Hans, Franco og Teddy havde indvilget i at dømme og det blev gjort med myndigt overblik og stoisk ro. De Gyldne Damer havde Guldtrøjer på, drak guldbajere og leverede de gyldne dråber lidt senere på dagen, så det var gennemført hele vejen. Det andet tilmeldte damehold kørte den hjem på rutinen, mens Hørmerklubben forsøgte at drive gæk med master holdet. Det blev dog Rejseklubben der løb med den samlede sejr foran 1. holdet.

Efter kampene var der hygge i omklædningsrummene og kl. 13.30 stod frokosten klar. Nanna og Christina havde lagt sig i selen og kreeret 3 stykker gode smørrebrødre, uden knas, som blev indtaget lige efter sildemadderne og et par snapse.

Oldboys’ formanden gjorde rede for næste års hold inddeling, som bliver afgjort ved seedning og lodtrækning. Grunden herfor er at vi vil lære hinanden bedre at kende når vi blander holdene og det vil styrke sammenholdet i klubben på sigt. Ydermere kommer vi væk fra handicap målene, som har været til diskussion lige siden det blev indført.

Præmieoverrækkelsen forløb planmæssigt og efter ’Alle vi kammerater…’ og ’Fioline’ var der fri leg ved billardbordet. Resten af dagen/aftenen forløb problemfrit og kl. 22.00 lukkede baren. Endnu en dejlig dag i klubbens favn var endt.

Tak for kampen.

Østerbro Old Boys

 

 

 

27. november 2017

Weekendtur til Kruså

Lørdag d. 23. september tog en lille delegation fra Østerbro Old Boys til Flensborg! Vi skulle have været til Kruså, men for få tilmeldte gjorde at det blev en togtur til Flensborg i stedet for en bustur til Kruså.

Vi mødtes på Hovedbanen, drak en kop morgenkaffe - ved 9-tiden kørte toget og klokken 12.30 stod vi i Flensborg, efter skift i Fredericia.

Undervejs havde vi selvfølgelig løst alle livets gåder, som hvorfor at man skal tisse efter en øl, når man først har været ude at tisse første gang. Vi lavede flere forsøg og med det samme resultat hver gang.

Malene var navnet på en ung pige, som skulle besøge hendes veninde i Holstebro. Hun sad med i firspandet, ved vinduet, og hørte på vores pladder - trak lidt på smilebåndet en gang i mellem, samtidig med at hun var online med sin veninde. Vi bød hende en øl, men hun takkede pænt nej og så måtte vi desværre selv drikke den.

Flensborg er en by i bunden af Flensborg Fjord i den tyske delstat Slesvig-Holsten med over 90.000 indbyggere. Flensborg er samtidig den vigtigste by i Sydslesvig og den bød os velkommen med dejligt solskinsvejr.

Da vi havde rundet vores hotel, spankulerede vi ud på den pulveriserende gågade. Vi fandt en passende restaurant, Borgerforeningen, hvor vi fik frokost. Da Flensborg er en tidligere dansk handelsby og er mange af navnene også gamle danske navne. Ligeså kunne flere af de indfødte i byen også tale dansk hvilket vi gang på gang blev gjort opmærksom på.

Efter en runde på forskellige beværtninger, fandt vi vores hotel igen hvor vi lige skulle evaluere dagens begivenheder. Toilettet var enestående, så enestående at vi måtte lade en soldat blive hjemme og holde øje med det.

Resten af selskabet indtog byen igen med spisning, ølsmagning og hvad der ellers hørte til. På flere af cafeerne havde de så travlt med at servere at de glemte at kræve penge ind. Det skulle de ikke høre en ondt ord for.

Natten faldt på og vi faldt i søvn i vores senge. Nu skulle der hives torsk i land!

Næste morgen snakkede vi om hvem der havde hevet den største torsk i land - her var der ingen vinder, men til gengæld var der morgenmad med i prisen. Det var guf!

Ved middagstid kørte toget retur til København. Der blev evalueret i toget på vej hjem. Joh, det havde været en god tur - nu skal vi bare have alle de andre med næste gang.       

Så sødt som i gamle dage......................

 

   

13. oktober 2017

Skovtur i Dyrehaven pinsesøndag

Søndag d. 4. juni var en delegation bestående af flere medlemmer fra Old-Boys foreningen i Østerbro IF mødt op på Klampenborg Station, kl. 10.00, for at deltage i årets skovtur. Det er som sådan ikke en officiel foreningstur, men da flere af deltagerne er medlem af Old-Boys foreningen, kommer her et lille referat.

I over 30 år har vi mødtes på Klampenborg Station kl. 10.00 og efterfølgende gået i skoven hvor livets små oplevelser bliver vendt og drejet ved udvalgte træstubbe. Årets tur var præget af regn og derfor var gruppen minimal i størrelse. Måske var en sommerfest også årsag til det manglende fremmøde, men de tro svende, der var mødt op, havde ingen problemer.

Afsted ud i den hyggelige skov, hvor træernes blade lagde sig som et halvtag ud over delegationen. "Skål" var der en der sagde og straks var der en anden som replicerede "skål". Sikket et ordspil. I slutningen af skovturen var der frokost, som måtte indtages under en stor eg på grund af regnen. Hyggeligt!

Ind på Dyrehavsbakken og rundt til alle forlystelserne. Nogle stoppede ved Ølgod, hvor musikken og fadøllet strømmede ud. Hvor var det sjovt! Derinde sad der et bord fyldt med bagstive Østerbro'ere - i et mægtigt humør. Der blev skrålet med på alle sangene og sejlet op ad åen.

Det sidste tog, kl. 00:21 kørte os tilbage til storbyen og drømmeland. Vi ses til næste år.........

 

Med festlig hilsen

Turleider

 

Dyrehaven

Kl. 10:00

Schacke er kommet

 

3. maj 2017

         

’Bowling&Buffet’

’Så er der hyyyl…’ lød det gang på gang i Grøndals Multicenter lørdag d. 22. april, da tre håndfulde Oldboys medlemmer fra Østerbro IF spillede bowling i et par timer. Årsagen var at der var en spurtpræmie, i form af et heksehyl (lakrids), hver gang at der blev lavet en ’spare’ og på samme måde var der en OL fanfare og et stykke chokolade hver gang der blev lavet en ’strike’.

Der var smil på læben og engagement til den store guldmedalje i løbet af de to timer bowlingen varede. En lille forfriskning blev det også til undervejs, så der var ingen som gik sukkerkolde.

Efter bowling var der buffet, med røget laks – marineret kalkuncuvette – okseculotte og tilbehør. Der blev guflet, drukket og ’jagget’ i adstadigt tempo. Et par af vores medlemmer var ikke helt tilfreds med kødet der var lidt for rødt og det var selvfølgelig uheldigt at det midterste stykke ikke var ordentlig stegt, men overordnet set var buffeten godkendt til prisen.

Præmieoverrækkelsen var det store samtale emne, på et tidspunkt, - hvem havde lavet den største score, flest point, bedste sejrsdans mm? Alle fire hold blev dog behørigt præmieret og så var der kaffe. Sludren gik og de fleste var enige om at det var et godt arrangement. Nogle nåede lige at spille shuffle-board inden vi sluttede.

På Oldboys foreningens vegne vil jeg gerne sige tak for kampen. Det skal vi nok prøve igen.

Med hygsom hilsen

Kim S, Formand.

 

 

Så sødt som i gamle dage…………….

 

3. maj 2017

Brunch&Billard

Lørdag d. 1. april blev finalen i årets billard turnering afviklet. Vores madmor, Kia, havde lavet en brunch tallerken til en favorabel pris og de som havde bestilt blev ikke skuffet.

Til selve turneringen var der, næsten, rekord mange tilmeldte - 34 stk. - hvilket må tilskrives de legesyge medlemmer i klubben som gerne ville give den sorte vinter lidt flere farver på. Rekorden lyder på 36 tilmeldte, så den forventer vi at slå næste år.

Turneringen var bygget op med venskabspuljer i første runde, som tilgodeså at man kunne spille med nogle af sine nære venner og dermed få en hyggelig aften ud af det. Næste runde blev der skåret lidt flere fra, såedes at vi endte med 2 semifinalepuljer a 5 spillere, hvor af de 3 bedste fra hver pulje avancerede til finalen.

De seks spillere skulle fordele pladserne mellem sig i en en-mod-en turnering - 15 kampe i alt. Det blev en lang dag og til sidst kunne Gert Jedig række armene i vejret som samlet vinder. Resultatet kan ses på klubbens hjemmeside, under Oldboys foreningen. Stort tillykke til Gert og tak til alle deltagere for jeres store engagement.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

 

Så sødt som i gamle dage..............................

 

REFERAT AF ØSTERBRO OLD BOYS GENERALFORSAMLING d. 13. FEB. 2017

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren fremlægger regnskabet

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse

 1. a) Formand
 2. b) Kasserer
 3. c) Bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af revisorer

7) Eventuelt

Referat:

Ad 1) Leo Jakobsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2) Formanden (Finn Hansen) fortalte om gammelmandsholdenes sportslige resultater, dernæst om foreningens arrangementer: Jubilæumsarrangementet i anledning af foreningens 50 års jubilæum havde samlet ca. 50 deltagere, bankospil med 48 fremmødte, Willy Larsen Cup med 6 deltagende hold - heraf 2 damehold – Rejseklubben vandt, gløggaften med ca. 40 fremmødte, julefrokosten med 28 deltagere og billardturneringen – Janus Gjøe vandt. Der havde været positive tilbagemeldinger om alle arrangementer.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3) Kassereren (Stig M. Andersen) fremlagde regnskabet. Nævnte at udgifterne til bankospillet reelt var mindre, da en del præmier var i overskud – overskuddet var ca. 1800 kr. samlet for banko, Willy L. C. og gløggaften. Endvidere fortalte kassereren, at efter at den nye procedure med ikke at udsende girokort var indført, var kontingentindbetalingerne faldet med ca. tredjedel – efterlyste ideer fra de tilstedeværende, så dette fald kunne undgås. En enkelt ide om at ringe til de, der ikke havde betalt blev fremført – bestyrelsen ville tage problemet op til drøftelse. Der var enkelte spørgsmål vedr. tilskud. Spørgsmålene blev besvaret.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

Ad 5) Alle blev valgt uden kampvalg – Finn Hansen(formand) og Carl Aasager(bestyrelsesmedlem) ønskede ikke genvalg.

 1. a) Kim Sindahl
 2. b) Stig M. Andersen (genvalg)
 3. c) Keld Justesen og Bjarne Schacke (begge genvalgt)

Ad 6) Begge genvalgt uden kampvalg:

                      Frank Kristoffersen og Per Reitelseder

Ad 7) Formanden (Finn H.) takkede Carl Aasager for hans arbejde gennem 45 år i bestyrelsen og overrakte en erkendtlighed. Kassereren (Stig M.A.) takkede Finn Hansen for hans tid som formand og takkede for godt samarbejde – og overrakte ligeledes en erkendtlighed. Flere af de forsamlede takkede Finn H. og Carl Aa. For deres arbejde, ligesom der var generel ros til bestyrelsen. Nogen debat om man skulle fortsætte med bankospil – det var der bred opbakning til, at man skulle. Opfordring til den nye bestyrelse fra et par af de tilstedeværende om at genoptage skikken med en erkendtlig hed til medlemmer af foreningen, som fylder 75 år – bestyrelsen vil tage det op.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden.

 

 

 

 OLD BOYS FORENINGENS AKTIVITETSBREV 2012

 

OLD BOYS HOLDET

7 Mands Old Boys holdet sluttede efteråret på 3. pladsen lige efter Vanløse og Union med 5 sejre og 3 uafgjorte kampe og dermed 18 point. Lidt dårligere end sidste år, hvor efteråret sluttede med en 1. plads. Målscoren blev 20-12.

VETERAN HOLDET

Veteran holdet sluttede turneringen 2 pladser bedre end sidste år og endte på en 6. plads med 5 sejre og 9 nederlag og dermed 15 point samt en målscore på 25-32. Veterantoget kører stadig – dog ikke helt så hurtigt som i gamle dage!

GRAND OLD MASTERS HOLDET

Det blandede HB/Østerbro IF Grand Old Master hold forbedrede sidste års sidsteplads og sluttede som nr. 8 og 3. sidst. 4 sejre, 4 uafgjorte og 10 nederlag blev det til og dermed 16 point – væsentlig bedre end sidste års 5 point. Målscoren blev 20-41.  GOM(11-mands) og SGROM(7-mands) holdene deltager i dette års Vinterturnering sammen med H.B.

SUPER GRAND OLD MASTERS HOLDET

Holdet deltog i år for første gang i 7 mands turneringen og har måttet indkassere en hel del ”øretæver” i løbet af turneringen. 7 mands bold er en hel del anderledes end 11 mands, og holdet er fortsat i indlæringsperioden. 2 sejre, 5 uafgjort og 14 nederlag blev det til. 11 point og en målscore på 30-90. Holdet deltager i dette års Vinterturnering og træner hver torsdag i vinterperioden.

Så lidt om foreningens aktiviteter i 2012:

Der er ved udgangen af 2012 registreret 60 aktivt bidragende medlemmer i foreningen – samme antal som sidste år. Foreningen har igen i år givet tilskud til rejser, træningslejr og afslutningsarrangementer i såvel ungdoms- som i seniorafdelingen - bl.a. ungdomsafdelingens tur til Lunderskov Cup, seniorernes årlige tur til Fjelstrup samt det succesrige dame seniorernes tur til Skærbæk. Desuden har foreningen givet støtte til Fælledklubhusets storskærms TV projektor.

Sidste vinters interne billardturnering – blev i år arrangeret af Jan Nissen og Søren Palm og sponseret af Old Boys foreningen. Finalerunden afvikles første week-end i januar 2013.

En planlagt week-end krotur til Viby Kro måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.

Mandag den 5. november afholdt Old Boys foreningen Banko spil i klubbens lokale for 4. gang, og her mødte ca. 50 op og spillede banko. Banko spillet blev på glimrende vis arrangeret og gennemført af Leo, Keld Juste, Finn ”Maler” og Frank Wonsyld.

 Lørdag den 8. december var der atter Julefrokost - denne gang på Søpromenaden ved søerne på Østerbro for foreningens medlemmer med damer/kærester. 35 mødte op til en festlig sammenkomst med juleanretning samt øl og snaps, som det jo hører sig til sådan et arrangement.           

Willy Larsen Cup blev i år afholdt lørdag den 1.december for 20. år i træk, og der var i år tilmeldt 8 hold til fodboldturneringen og 63 personer til frokosten. Vinderne blev i år Rejseklubben v/Kasper Mortensen og på en flot 2. plads kom atter i år 1. Dameholdet. På 3. pladsen kom Fjelstrup. Der var i år gæstedeltagelse af H.B., Viktoria og Fjelstrup og der var flotte præmier til alle 3 hold.

Den Nye Stok (1999 -?) er i år blevet overrakt til Kim Sindahl i forbindelse med hans 50 års fødselsdag.

Gløggaften - hvor foreningen serverer gratis gløgg og æbleskiver - blev holdt i Fælledklubhuset torsdag den 13. december efterfulgt af et stort Amerikansk lotteri med mange flotte præmier. Der mødte ca. 50 op til dette traditionsrige arrangement.

Vi har i år måttet sige farvel til vores tidligere mangeårige formand for Old Boys Foreningen, Erik Krogh, som døde i 2012. Erik vil blive husket for sit altid gode humør og positive indstilling samt hjælpsomhed – og ikke mindst også for den uundværlige cerut.

ÆRET VÆRE HANS MINDE.

I perioden 2002 til i dag 2012, har Old Boys Foreningen ydet tilskud til forskellige arrangementer, udstyr og inventar på tværs af de enkelte afdelinger. Fordelingen ser ud som følger:

OLD BOYS FORENINGENS TILSKUD 2002 - 2012

         

UNGDOMSAFDELINGEN

TILSKUD

 

DAMEAFDELINGEN

TILSKUD

VIMPLER/UDSTYR

8.700,00

 

TRÆNINGSLEJR

2.640,00

REJSER/TURNERINGER

9.475,00

 

FESTER

1.000,00

AFSLUTNINGSFEST

1.356,00

     

TOTAL

19.531,00

 

TOTAL

3.640,00

%

38,9

 

%

7,3

         

SENIORAFDELINGEN

TILSKUD

 

LOKALE/KANTINE

TILSKUD

REJSER/TURNERINGER

6.600,00

 

INVENTAR

6.239,00

AFSLUTNINGSFEST

  8.660,00

 

GÅRDHAVEMØBLER

3.000,00

     

STORSKÆRM/AV UDSTYR

2.500,00

TOTAL

15.260,00

 

TOTAL

11.739,00

%

30,4

 

%

23,4

Som det fremgår, har Ungdomsafdelingen fået 38,9%, Dameafdelingen 7,3%, Seniorafdelingen 30,4% og til Lokale/Kantine er der ydet 23,4%. I alt er der givet tilskud for kr. 50.170,00 i løbet af de 11 år.

VED AT STØTTE OLD BOYS FORENINGEN STYRKER DU KLUBBEN!

 

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Så sødt som i gamle dage…………….