Menu

Kontingentindbetaling

Kontingent til Østerbro Old Boys Forening betales fremover 1 gang om året: 1. marts. Første gang bliver 1. marts 2018. Kontingentet er kr. 300 pr. år. Der bliver ikke længere sendt girokort ud, idet banken ikke mere yder den service at trykke disse. Vi blev på den ordinære generalforsamling enige om ikke at søge en ny leverandør, idet kun ganske få benyttede sig deraf. De få bliver så selv nødt til at udfylde et girokort på posthuset.

Girokortet skal være af typen 01 og vær venlig at skrive indbetalers navn samt år.

+01<                        +1075098<

Ovenstående gælder også for de, som indbetaler girokort over netbank.

De som laver en bankoverførsel skal overføre til Foreningens bankkonto: reg. Nr.: 1551 - kontonummer: 1075098 i Danske Bank.